Slovensky Magyarul English Deutsch Russian 
Prenájom priestorov

Cena ročného nájmu neobsahuje náklady za spotrebu vody, kúrenia, plynu, elektriny, odvoz smetí.
Nájomné sa platí vždy na príslušný  mesiac vopred, do 5. dňa.